Psalmi 42 : 2

42.2  Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom.


Psalmi  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Sveto Pismo

Novi Zavjet

Matej  

Marko  

Luka  

Ivan  

Djela  

Rimljanima  

1 Korinćanima  

2 Korinćanima  

Galaćanima  

Efežanima  

Filipljanima  

Kološanima  

1 Solunjanima  

2 Solunjanima  

1 Timoteju  

2 Timoteju  

Titu  

Filemonu  

Hebrejima  

Jakovljeva  

1 Petrova  

2 Petrova  

1 Ivanova  

2 Ivanova  

3 Ivanova  

Judina  

Otkrivenje  

Stari Zavjet

Postanak  

Izlazak  

Levitski z.  

Brojevi  

Ponovljeni z.  

Jošua  

Suci  

Ruta  

1 Samuelova  

2 Samuelova  

1 Kraljevi  

2 Kraljevi  

1 Ljetopisa  

2 Ljetopisa  

Ezra  

Nehemija  

Estera  

Job  

Psalmi  

Mudre izreke  

Propovjednik  

Pjesma  

Izaija  

Jeremija  

Tužaljke  

Ezekiel  

Daniel  

Hošea  

Joel  

Amos  

Obadija  

Jona  

Mihej  

Nahum  

Habakuk  

Sefanija  

Hagaj  

Zaharija  

Malahija  


Bible Verses Home


""I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.""  Matej 24 : 14

Bible translations, Bibles online